Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, herunder påse at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på sine vegne.

Kontrollutvalget består av leder, nestleder og tre medlemmer. 

Kontrollutvalget 2023-2027

Kontrollutvalget 2023-2027
Navn Parti Verv
Tom Erik Forså Fremskrittspartiet Leder
Knut Werner Hansen Arbeiderpartiet Nestleder
Christine B. Killie Høyre Medlem
Sylvi Pedersen Vatne Nordkalottfolket Medlem
Tom Are Nylund Industri- og næringspartiet Medlem

Møter, saker og protokoller

Møteplan 2024

  • Onsdag 25. januar
  • Onsdag 21. februar
  • Onsdag 3. april
  • Tirsdag 7. mai
  • Torsdag 20. juni
  • Onsdag 11. september
  • Onsdag 23. oktober
  • Torsdag 28. november          

Sakspapirer og protokoller

Kontrollutvalgets sekretariat

K-Sekretariatet IKS

ved seniorrådgiver Audun Haugan

E-post: audun@k-sek.no

Telefon: 916 91 842