Skriftlige spørsmål

Også utenom fylkestingssamlingene kan enkeltrepresentanter i fylkestinget stille skriftlige spørsmål til fylkesordfører.

Representanten har krav på å få svar på de skriftlige spørsmålene innen 10 kalenderdager. 

De skriftlige spørsmålene oversettes ikke og publiseres på det språk de ble stilt. 

Spørsmål og svar 2023