Skriftlige spørsmål

Også utenom fylkestingssamlingene kan enkeltrepresentanter i fylkestinget stille skriftlige spørsmål til fylkesordfører.

Representanten har krav på å få svar på de skriftlige spørsmålene innen 10 kalenderdager. 

De skriftlige spørsmålene oversettes ikke og publiseres på det språk de ble stilt. 

Spørsmål og svar 2024

Ryaforbindelsen

Oppgradering av veistrekninger i Troms

Etablering av parkeringsløsning fv. 847, Altevatn

Driftstans fergesambandet Stornes - Bjørnerå

Kjøp av varer produsert i okkuperte land

Når planlegges fv. 84 oppgradert?

På- og avstigning for buss ved Elverumskrysset i Nedre Bardu

Brøyting og strøing

Fartsgrense fv. 825 i Tjeldsund