Forsvarsforum Nord

Forsvarsforumet er en møteplass for politisk samordning mellom fylkeskommunenen i Nord, forsvarskommuner og regionråd i Troms og Finnmark, samt nordlige Nordland.

Forsvarsforum Nord arbeider for et styrket nasjonalt forsvar som har et operativt tyngdepunkt i Nordområdene, med baser i regionen og dens forsvarskommuner.

I forumet fremmes saker som er relevante for forsvarskommunene i nord, samt hvordan offentlig forvaltning kan bidra til å skape forsvarsevne og vilje i landsdelen.

Medlemmer

Forsvarsforum Nord består av fylkeskommunenen i nord, samt og følgende kommuner: Bardu, Evenes, Harstad, Målselv, Narvik, Porsanger, Sør-Varanger, Sørreisa, Tjeldsund, Alta, Tromsø, Balsfjord og Salangen. 

Av regionale råd er Hålogalandsrådet, Midt-Troms regionråd, Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkråde medlemmer.

Forumet ledes av fylkesordføreren i Troms.