Kompetanseforum Arktis

Kompetanseforum Arktis er et samarbeidsorgan for kompetanseutvikling i Troms og Finnmark. Det er fylkene som leder nettverket, og Finnmark fylkeskommune har per i dag sekretariats-ansvar for forumet.

Kompetanseforum Arktis er opprettet for å få tettere samarbeid og bedre samordning mellom kompetanseaktører og arbeidsliv i regionen.

Målet er å bidra til å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse for arbeids- og næringsliv i Troms og Finnmark, og slik bidra til utvikling og vekst.

For møtereferater og mer informasjon, besøk nettsiden til Finnmark fylkeskommune som per i dag har sekretariats-ansvaret for forumet. 

Gå til Kompetanseforum Arktis på ffk.no