Partifordeling og gruppeledelse

Fylkestinget i Troms har 37 representanter, som ble valgt inn ved fylkestingsvalget 11. september 2023. 

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2023-2027

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2023-2027
Parti Antall representanter Gruppeleder E-post
Arbeiderpartiet 9 Mari Martinsen Siljebråten mari.siljebraaten@tromsfylke.no
Høyre 7 Cecilie Mathisen cecilie.mathisen@tromsfylke.no
Fremskrittspartiet 6 Kristian August Eilertsen kristian.eilertsen@tromsfylke.no
SV - Sosialistisk Venstreparti 4 Bjarne Rohde bjarne.rohde@tromsfylke.no
Senterpartiet 3 Marlene Berntsen Bråthen marlene.braathen@tromsfylke.no
Industri- og Næringspartiet 2 Bjørn Lasse Haug bjorn.lasse.haug@tromsfylke.no
Rødt 2 Elin Jørgensen elin.beate.jorgensen@tromsfylke.no
Kristelig Folkeparti 1 Nils Einar Samuelsen
Miljøpartiet De Grønne 1 Hilde Lisbeth Strand hilde.lisbeth.strand@tromsfylke.no
Nordkalottfolket 1 Toril Bakken Kåven toril.bakken.kaaven@tromsfylke.no
Venstre 1 Irene Vanja Dahl