Partifordeling og gruppeledelse

Fylkestinget i Troms har 37 representanter, som ble valgt inn ved fylkestingsvalget 11. september 2023. 

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2023-2027

Partifordeling for representantene i fylkestinget 2023-2027
Parti Antall representanter Gruppeleder
Arbeiderpartiet 9 Kristina Torbergsen
Høyre 7 Cecilie Mathisen
Fremskrittspartiet 6 Kristian August Eilertsen
SV - Sosialistisk Venstreparti 4 Bjarne Rohde
Senterpartiet 3 Marlene Berntsen Bråthen
Industri- og Næringspartiet 2 Bjørn Lasse Haug
Rødt 2 Elin Jørgensen
Kristelig Folkeparti 1 Nils Einar Samuelsen
Miljøpartiet De Grønne 1 Hilde Lisbeth Strand
Nordkalottfolket 1 Toril Bakken Kåven
Venstre 1 Irene Vanja Dahl