Arctic Art Book Fair og Samizdat A-i-R / Det arktiske kunstavisprosjektet 2020-2021

Prosjekt for utvikling av kompetanse og produksjon innenfor kunstkritikk, kunstbok- og selvpubliseringsfeltet, og for styrking av fellesverksteder for kunstnere i Barentsregionen.

See the presentation of Arctic Art Book Fair & Samizdat/ Arctic Art Newspaper project on Arctic Arts Summit webpage

Prosjektet ønsket gjennom artist-in-residence, studiereiser, verksteder og seminarer å bidra til utvikling av kompetanse og produksjon innenfor kunstkritikk, kunstbok- og selvpubliseringsfeltet. Styrking av fellesverksteder for kunstnere i Barentsregionen var også viktig. Et annet mål har vært å etablere en nomadisk kunstbokfestival – Arctic Art Book Fair, en bærekraftig møteplass og utstillingsarena for fagmiljøet og lokalt publikum i Barentsregionen og Arktis. 

Pandemien i 2020-2021 og konsekvenser for prosjektet

Mange av de planlagte aktivitetene som var kjernen i prosjektet, som for eksempel artist-in-residence programmer, kunstner-og kuratorutveksling, studiereise, og verksteder med utenlandske kunstnere, kunne ikke gjennomføres som planlagt. Vi valgte å bruke denne situasjonen til å tenke nytt rundt prosjekter som var planlagt for 2020. I stedet for å utsette aktiviteter, jobbet vi med å utvikle nye arbeidsmetoder, stimulerte til kunstnerisk produksjon og styrket samarbeidet om kunst i kultur i nord.   

Det tilpassede prosjektet bestod av: 

The Pigeon-Gram Collective

Et online kritisk skriveverksted med en eksperimentell kombinasjon av skriveøvelser, diskusjoner og publisering. Verkstedsansvarlige var Halvor Haugen og Nina Schjønsby i Tekstbyrået. Deltakere:  Emma Niemi, Olga Demidenko, Mariya Dorofeyeva (RUS); Silvia Colombo, Lena Ylipää (SE); Stine Lundberg Hansen (GL); Amanda Hakoköngäs (FIN); Anna Naümann, Astrid Fadnes, Elise Sønderland (NOR). 

Det arktiske kunstavisprosjektet

Høsten 2020 inviterte vi kunstnere, fotografer, forfattere og skribenter fra arktiske regioner i Norden, Canada, USA og Russland til å sende bidrag til en publikasjon/kunstavis. En fagjury som besto av representanter fra partnerorganisasjoner valgte 31 kunstneriske bidrag, inkludert de som var kuratert direkte til prosjektet.  

Store geografiske avstander, lav befolkningstetthet, urbefolkning, rike naturressurser, akselerert oppvarming av Arktis, kulturelt mangfold og internasjonalt kultursamarbeid er noe som preger de nordlige regionene. Målet er å vise bredde og variasjon av kunstneriske uttrykk i Arktis, synliggjøre kunstnere som bor og jobber i den arktiske regionen, og utvikle og styrke et mer bærekraftig samarbeid i Arktis. De kuratoriske konseptene for publikasjonene utvikles rundt prosjektet, og ikke nødvendigvis rundt innholdet i selve kunsten, slik at kunstnerne får fokusere på tema de ellers jobber med.  

Redaktørene for publikasjonen er Anastasia Patsey, kurator og direktor for Museum of Non-Conformist Art og St Petersburg Art Residency, Russland, Paavo J. Heinonen, redaktør i Kaltio magasin, Oulu, Finland, og Marion Bouvier, skribent og kurator fra Tromsø, Norge. 

Publikasjonen ble lansert i Kirkenes 9. juni 2022, under seminaret Backyard residencies: Conversations in the North, som arrangeres i samarbeid med Pikene på broen. Se programmet

Les den digitale versjonen av Arctic Art Newspaper (PDF, 13 MB)

Webinarer

Som en del av prosjektet arrangerte vi webinar om distribusjon og formidling av papir- og digitale kunstpublikasjoner. På webinarene diskuterer samarbeidspartnerne distribusjonsstrategier for kunstpublikasjoner, og lar seg inspirere av andres erfaringer og kunnskap fra arbeid med formidling av papir- og digitale kunstpublikasjoner. 

  • 08.10.2020: Webinar with Lars Sture, (NOR) GETTING TO YOU TIDENDE – a meta newspaper.
  • 18.03.2021: Russian samizdat, with Josephine von Zitzewitz, Dmitry Kozlov, and Tanya Busse.
  • 19.03.2021: The Implied Truth In Curating Greenlandic Art, with Nivi Christensen
  • 04.03.2022: Digital Launch of the The Pigeon-Gram Collective publication - writings from the Arctic - les No1 2021 (PDF, 20 MB)

Arctic Art Book Fair

Arctic Art Book Fair (AABF) er den første internasjonale kunstbokmessen arrangert i Barentsregionen og i Arktis. AABF er en tverrfaglig, nomadisk festival som knytter sammen aktører innen visuell kunst, foto, grafisk design, litteratur, og utstillingsdesign i den arktiske regionen. MONDO Books har hatt ansvar for utvikling av konseptet og gjennomføring av arrangementet.

MONDO Books er et uavhengig kunstnerdrevet initiativ som fokuserer på kunstnerpublikasjoner, fanziner og trykksaker. hovedsakelig fra unge eller nyetablerte kunstnere fra sirkumpolare nord. MONDO Books består av kunstnerne Tanya Busse, Miriam Haile og Linn Horntvedt. 

 

Prosjektet er støttet av:

 

BarentsKult logo - Klikk for stort bilde

   

 

Nordisk kulturfond - Klikk for stort bilde