Internasjonalt samarbeid og nettverksprosjekter

Internasjonalt fokus og nettverkssamarbeid er med på å utvikle og fremheve arbeidet som gjøres innen kunst i regionen.

Fylkeskommunen er involvert på ulike måter i disse nettverkene og prosjektene:

Artikkelliste