Nordisk-baltisk A-I-R 2010-2021

Program ved Troms fylkeskultursenter som støtter kunstnernettverk og kunstnere fra land i Norden og Baltikum, samt lokale kunstnerorganisasjoner.

Nordisk-Baltisk A-i-R ved Troms fylkeskultursenter er et samarbeid med kunstorganisasjoner og institusjoner i Tromsø. Programmet ble etablert i 2010, og siden har 40 kunstnere fra alle nordiske og baltiske land deltatt i programmet.

Det nordisk-baltiske A-i-R-programmet har som mål å styrke nettverket mellom lokalt kunstmiljø og kunstnere fra land i Norden og Baltikum, samt å støtte lokale kunstnerorganisasjoner som står for valg av gjestekunstnerne og bidrar til kvalitetssikring av programmet. Nordisk-Baltisk A-i-R ved Troms fylkeskultursenter har mottatt støtte fra Nordisk kulturkontakt: Det nordisk-baltiske mobilitetsprogrammet - Støtte til residenssentre i 2010-2011, 2013-2014, 2015-2017, 2017-2018, 2019-2021. 

Nordisk-baltisk A-I-R 2019-2021 er et samarbeid med Kurant visningsrom, Small Projects, RadArt -Tromsø  nettverk for fri scenekunst, Tromsø kunstforening, MONDO Books, Polar Film Lab, og festivalene Insomnia og Open Out.

English:

Troms fylkeskultursenter's the Nordic-Baltic A-i-R program has since its start in 2010 hosted 40 artists from Sweden, Finland, Iceland, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia and Greenland.

The A-i-R program is rooted in the collaboration with the important local art organizations - Tromsø kunstforening, RadArt -Tromsø Performing Arts Network, Insomnia festival, Open Out fetsival and artist-run initiatives Kurant visningsrom, Small Projects, MONDO Books and Polar Film lab, which provides a good framework for the program.  

Invited artists are offered residency at the guest studio at Troms fylkeskultursenter in Tromsø. The aim of the Nordic-Baltic A-i-R program is to strengthen contact between Tromsø’s growing art scene and artists from the Nordic and Baltic countries.

The Nordic-Baltic A-i-R has received support from Nordic Culture Point: The Nordic-Baltic Mobility Programme - Funding for artist residencies in 2010-2011, 2013-2014, 2015-2017, 2017-2018, 2019-2021.