Tilgjengelighet

Nødvendig for noen – et gode for hele samfunnet! Målet med universell utforming er å gjøre samfunnet enklere å orientere og bevege seg i for så mange som mulig.

Å klare seg selv og ta aktiv del i samfunnet er viktig for de aller fleste. Universell utforming bidrar til det. 

Vi har et ønske og et mål om at alle kulturarenaer er tilgjengelige for alle. Alle bør ha lik tilgang på gode kulturopplevelser.

Alle kommuner skal ha et råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse rådene, sammen med interesseorganisasjonene på sine fagfelt, er de fremste ressursene vi har på feltet. Bruk dem for å få råd og veiledning om hva som er fornuftig å gjøre på din arena, eller ditt arrangement.

Standarder, plan- og regelverk

Veiledere, nettressurser og kompetanselenker

Skolebygg

Kompetanse- og fagressurser

Støtteordninger