Etableringsatelier for nyutdannede visuelle kunstnere

Vi lyser hvert år ut ledig atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Ordningen ble etablert i 2014.

Søk om etableringsatelieret

Søknadsfrist er 31. mai.

Vær oppmerksom på at fullstendig søknad med vedlegg offentliggjøres på vår postliste.

Retningslinjer for tildeling av etableringsatelier ved Troms fylkeskultursenter

1. Formål

Formålet med etableringsatelier er å støtte nyutdannede visuelle kunstnere som har som hensikt å etablere seg i yrket i Troms, og for å bidra til å skape mer fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere ved Troms fylkeskultursenter.

2. Etableringsatelier

Atelier 1.211 tildeles for ett år om gangen fra 1. september hvert år. Etableringsatelieret kan tildeles en eller flere nyutdannede kunstnere.

Atelieret er på 40 m2 og ligger i 3. etasje på Troms fylkeskultursenter. Tilgang på felleskjøkken og verkstedene, oppvarming og internett er inkludert i leieavtale.  Kostnadsfri leie.

3. Kriterier for tildeling av etableringsatelier

Søkeren må oppfylle følgende krav:

  • Søkeren må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå innen de siste tre årene.
  • Søknaden skal være begrunnet og i tillegg til CV inneholde en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale. Billedmateriale skal helst samles i én PDF-fil.
  • Studenter kan ikke søke, med unntak av avgangsstudenter.
  • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og eventuell framvisning av kunst. Atelieret skal ikke kunne brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Troms fylkeskommune om årsaken til dette.

4. Tildeling av etableringsatelier

Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms fylkeskommune i henhold til Kriterier for tildeling av etableringsatelier.

På det tidspunktet kunstner(e) som er tildelt etableringsatelieret signerer leieavtale, skal de være bosatt i Tromsøregionen.

5. Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. mai hvert år.