Kontaktinformasjon

Adresse: Strandveien 95, 9006 Tromsø

Kontrakter/utleie, spørsmål om faktura og leieforhold, bygg og vedlikehold, spørsmål vedrørende adgangskort, parkering o.l.:

Servicekontoret
kysten@tromsfylke.no
Tlf: 777 55 000 / 905 59 630

Lokaler leies ikke ut til private arrangement.

Gjesteatelieret på Fylkeskultursenteret, internett, fellesverksteder og øvrige henvendelser:

Jasmina Bosnjak 
jasmina.bosnjak@tromsfylke.no
Tlf: 77 78 82 99