Trafikklyssystemet 2024

Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø i 2024 er nå fastsatt. Det er satt en frist til 17. april 2024 for sending av søknad om fastprisvekst, unntaksvekst og unntak fra nedjustering. 

Nytt denne runden er at fristene i kapasitetsjusteringsforskriften er kortet ned. 

Dette gjelder følgende bestemmelser: 

  • Kapasitetsjusteringsforskriften § 18, hvor det nå står at dersom søknad om unntaksvekst og unntak fra nedjustering er “inngitt innen fristen, men innehar en eller flere mangler, setter fylkeskommunen en rimelig frist for oppretting. Fristen skal ikke overstige én uke.”  
  • Kapasitetsjusteringsforskriften § 20, hvor det nå står at tilbud om unntaksvekst har en akseptfrist på én uke etter mottakelsen av tilbudet.”  

Se Fiskeridirektoratets hjemmesider for kunngjøringer, søknadsskjema, veiledere og link til forskrift Kapasitetsjustering trafikklyssystemet 2024 (fiskeridir.no)

Se også pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet: Nå er forskriften som regulerer laksevekst fastsatt - regjeringen.no.