«Klimapartnerne Troms» gjenoppstår

Etter å ha vært sammenslått med «Klimapartnerne Finnmark» siden 2021 er det nå besluttet at klimanettverket for Troms gjenopprettes. Med seg har de også en helt ny styringsgruppe. 

Klimapartnere Troms ble etablert i 2017 og Klimapartnere Finnmark ble etablert i 2019. Partnerskapene ble slått sammen i 2021. 

Selv om årsmøte i nettverket vedtok en oppdeling, etter ønske fra Finnmark, vil partnere lokalisert i Finnmark fylke likevel få delta ut 2024. 

Ny styringsgruppe

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, private og offentlige virksomheter. Nettverket finansieres delvis av fylkeskommunen og delvis av kontingent fra partnere.

Styringsgruppen består av representanter fra de ulike partnerne, og for kommende periode ble leder av hovedutvalget for næring, klima og miljø i Troms fylkeskommune, Håkon R. Vahl (H), valgt til leder.

Med seg i styringsgruppen har han følgende:  

  • Britt Mathisen Limo (Remiks)
  • Tor Magne Oppheim (Sparebank1 Nord-Norge)
  • Erlend Dårflot Olsen (Element NOR)
  • Jukka T. Teräs (NORCE)
  • Ernst Kloosterman (Tromsø kommune)
  • Tove Marienborg (Nordnorsk vitensenter)
  • Kim Nordli (BoNord)
  • Zølvi Pedersen (UiT)
  • John Ingar Jenssen (Asplan Viak)

Om Klimapartnerne Troms 

Formålet til Klimapartnerne Troms er å bidra til at regionens næringsliv skal stå best mulig rustet til å møte klimautfordringene og morgendagens krav til lavutslippssamfunnet. 

Gjennom samarbeid, bistand og påfyll i klimafaglige saker skal Klimapartnere være en støttespiller og et verktøy for sine partnere.