Forum og samarbeidspartnere

Arktisk jernbaneforum (AJF) er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme utviklingen av jernbane i Troms. Forumet ledes av hovedutvalgsleder for samferdsel, med nestleder som vara.

Forumet er en møteplass for sentrale politikere og øvrige med ansvar, myndighet eller interesse for utvikling av jernbane i Troms.

Møter og andre aktiviteter i forumet tilrettelegges som hovedregel for bred ekstern deltakelse for alle som har interesse.

Drift og sekretariatsfunksjon for Arktis jernbaneforum ligger ved samferdselsetaten i fylkeskommunen.  

Gjennom samorganisering av fylkeskommunen med andre relevante parter kan vi formidle de helhetlige og regionale perspektivene knyttet til utvikling av jernbane.

Arktisk jernbaneforum gjennomfører møter og aktiviteter etter behov.

Aktiviteter

Arktisk jernbaneforum tar opp saker og tematikk relevant for utviklingen av jernbane i Troms og bidra til høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, utvikling og drift av et best mulig togtilbud i Troms. Dette innebærer

  • samordne politikk knyttet til utvikling av jernbane
  • samordne opptreden i den regionale og nasjonale debatten om jernbane
  • samordne framstøt og tiltak for å styrke utviklingen av jernbane i Troms
  • samordne tiltak for jernbanerelatert næringsvirksomhet i Troms
  • bidra til å utvikle kunnskap og fagkompetanse på jernbane i regionen

Kontakt 

Leder

Mari Martinsen Siljebråten

E-post:  mari.siljebraaten@tromsfylke.no

Sekretariat

Gjermund Evanger

E-post: gjermund.evanger@tromsfylke.no

Telefon: 97678318