Arktisk jernbaneforum (AJF) er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme utviklingen av jernbane i Troms. 

Jernbane til Troms og videre til Finnmark kan knytte landet sammen på en mer miljømessig bærekraftig, lite arealkrevende og effektiv måte. 

Kontakt 

Leder

Mari Martinsen Siljebråten (Ap)

E-post:  mari.siljebraaten@tromsfylke.no

Sekretariat

Gjermund Evanger

E-post: gjermund.evanger@tromsfylke.no

Telefon: 97678318 

Utvikling av jernbane i Troms er viktig for Norge som et nasjonalt prosjekt dersom en vil legge til rette for positiv nærings- og samfunnsutvikling, der mange utviklingstrekk går i feil retning.

Les mer her.

Til toppen