Prosess og utredninger

Nord-Norgebanen utredes i dag langs strekningen Fauske – Narvik – Tromsø med mulig sidearm til Harstad. 

Det er levert to store utredninger om Nord-Norgebanen i nasjonal regi; Konseptvalgsutredning for transportløsninger i Nord-Norge i regi av Statens vegvesen, og Konseptvalgsutredning for Nord-Norgebanen i regi av Jernbanedirektoratet. Begge disse utredningene har vært på høring med frist til 1. februar. Fylkeskommunen har oversendt Troms fylkestings høringsuttalelse vedtatt desember 2023. KVU-ene skal legges til grunn for flere komme nasjonale transportplaner (NTP).

Les Troms fylkeskommunes kritiske høringsuttalelse her.

Les mer om KVU Nord-Norgebanen og KVU Nord-Norge her.

Les Jernbanedirektoratets utredning fra 2019.

Les Nord-Norgebaneutredningen fra 1992.

Les Swecos utredning på Ishavsbanen (Skibotn – Kolari).

FAKTAFLAK Jernbane NTP (PDF, 377 kB)