Fv. 7770 Sørskartunnelen

Sørskartunnelen er en veitunnel på fv. 7770 i Tromsø kommune. Tunnelen erstattet et rasfarlig veistykke i Sørskaret mellom Finnvik og Lyfjorden på Kvaløya.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres, er ikke ennå bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Sørskartunnelen

  • åpnet i 2003
  • lengden på tunnelen er 770 meter
  • forventet anleggsperiode: 2030
  • årsdøgntrafikken er 400

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her