Fv. 862 Breitindtunnelen

Breitindtunnelen i Senja kommune ble bygget for å unngå spesielt skredutsatte områder. Tunnelen er 920 meter lang og er en del av fylkesvei 862.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres er ikke enda bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Breitindtunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 862 i Senja kommune
  • Lengden på tunnelen er 942 meter
  • Årsdøgntrafikken er 310
  • Breitindtunnelen ble åpnet i 1978
  • Forventet anleggsperiode 2024/2025
  • Som en av flere veitunneler på Senja har Breitindtunnelen sykkelvarsling hvor man trykker på en knapp for så å varsle bilistene om at det er syklist i tunnelen

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her