Fv. 862 Oterviktunnelen

Oterviktunnelen er en veitunnel i på fylkesvei 862 mellom Sandneshamn og Otervika – like ved avkjøringen til Sommarøy i Tromsø kommune.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres er ikke enda bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Oterviktunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 862 i Tromsø kommune
  • Lengden på tunnelen er 606 meter
  • Årsdøgntrafikken er 350
  • Oterviktunnelen ble åpnet i 1996
  • Forventet anleggsperiode: 2029

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her