Fv. 862 Steinfjordtunnelen

Steinfjordtunnelen ligger i Senja kommune og binder bygdene Steinfjord og Skaland sammen. Den er 1290 meter lang og er en del av fylkesvei 862.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres, er ikke ennå bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Steinfjordtunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 862 i Senja kommune
  • Lengden på tunnelen er 1265 meter
  • Årsdøgntrafikken er 390
  • Steinfjordtunnelen ble åpnet i 1977
  • Forventet anleggsperiode: 2024/2025

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her