Fv. 863 Kvalsundtunnelen

Kvalsundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som forbinder øyene Kvaløya og Ringvassøya i Troms og Finnmark fylke.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres er ikke enda bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Kvalsundtunnelen er en del av fylkesvei 863 og ble åpnet i 1988. Tunnelen erstattet fergestrekninga mellom Futrikelv på Kvaløya og Skulgam på Ringvassøya.

Fakta om Kvalsundtunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 863 i Tromsø kommune
  • Lengden på tunnelen er 1685 meter
  • Årdøgntrafikken er 1000
  • Kvalsundtunnelen ble åpnet i 1988
  • Forventet anleggsperiode: 2026/2027

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her