Fv. 866 Kågentunnelen

​Kågentunellen er en veitunnel i Skjervøy kommune i Troms. Tunellen erstattet en rasfarlig veistrekning mellom Flåten og Skognesbukta på øya Kågen.

I Kågentunnelen er det blitt gjennomført omfattende oppgraderinger. Det er opprettet nye tekniske bygg, installert ny LED-belysning, rømningslys, DAB-radio, nødnett og videoovervåking. I tunellen er det også bygd nye nødstasjoner.

Oppdraget for arbeidet i tunnelen ble utlyst i en tilbudskonkurranse som ble vunnet av Mesta. Oppstart på arbeidet var i månedsskiftet januar 2021. Maursund- og Kågentunnelen er blitt gjenåpnet med veimarkering 01. desember 2022.

En asfaltert vei går inn i en tunnel gjennom et fjell. - Klikk for stort bildePå vei inn i den ny oppgraderte Kågentunnelen. TFFK

Sykkeltunell

I tunnelen er det nå på plass nødnett, SRO-anlegg, radio og tilknytning direkte til Vegtrafikksentralen (VTS). Videoovervåking er installert ved bommene. Tunnelen har fått ny belysning og sikkerhetsutrustning og mobiltelefondekning er reetablert.

Det er blitt gjennomført strossing, som er en utvidelse av tunnelen, for å oppnå lik kjørebanebredde. Dessuten ble det gjort tilpasninger slik at det tillates å sykle gjennom tunnelen.

Tunnelvegene er blitt malt, vegbanen er justert og det er lagt ny asfalt.

Omkjøringsvei

Det er mulig å kjøre rundt fjellet når tunellen er stengt. For nærmere informasjon om dette kontakt Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Fakta om Kågentunnelen

  • Lengde 1730 meter
  • Maks stigning 1 prosent
  • Åpningsår 1991
  • ÅDT 700
  • Veibredde 6,5 meter
  • Fri høyde 4,6 meter
  • Fartsgrense 60 km/t

Kågentunellen ligger rett ved Maursundtunellen. Mer informasjon om Maursundtunellen finner du her

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her