Fv. 866 Maursundtunnelen

​Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom Hamneidet på fastlandet og øya Kågen i Troms.

Maursundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som går under Maursundet mellom Hamneidet på fastlandet og øya Kågen i Troms. Tunnelen er en del av fylkesvei 866 og ligger rett ved Kågentunnelen. Les mer om Kågentunnelen her

Flyfoto av området rundt Maursundtunnelen som viser det blå sundet og landområdene på hver side. - Klikk for stort bildeFlyfoto av området rundt Maursundtunnelen.

Sammen med Skattørsundet bru danner Maursundtunnelen fastlandsforbindelsen til Skjervøy. Tunnelen erstattet den tidligere fergestrekningen mellom Hamneidet og Flåten. 

Fakta om Maursundtunnelen

  • Lengde: 2122 meter
  • Maks stigning: 10%
  • Åpningsår: 1991
  • ÅDT: 700
  • Veibredde: 6,5 meter
  • Fri høyde: 4,6 meter
  • Fartsgrense: 60 km/t.

Oppgraderinger

I Maursund- og Kågentunnelen er det gjennomført omfattende oppgraderinger i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. I begge tunneler er det nå på plass nødnett, SRO-anlegg, radio og tilknytning direkte til Vegtrafikksentralen (VTS). Videoovervåking er installert i hele Maursundtunnelen og ved bommene i Kågentunnelen. Tunnelene har fått ny belysning og sikkerhetsutrustning og mobiltelefondekning er reetablert.

Trafikksikkerheten for syklister er blitt forbedret ved installering av et skilt som varsler bilistene når syklister er på vei gjennom tunnelen.

Bildet viser en tunnelevegg i blått og grønt lys. - Klikk for stort bildeEffektbelysning er installert ved lavbrekket i Maursundtunnelen. Sophia-Charlotte Hahn / TFFK

Maursundtunnelen hadde store utfordringer med manglende høyde, innsig av vann og problemer med is. Tunnelen hadde dårlig standard i forhold til dagens forventninger. Gjennom oppgraderingene fikk tunellene totalt i overkant av 50.000 m2 ny vann- og frostsikring som hindrer vann å trenge inn. Drenssystemet- og overvannssystemene ble skiftet ut. Sprenging ble gjennomført for å oppnå en høyde på minimum 4,60 meter gjennom begge tunnelene. 

Det ble også etablert en ny pumpeledning. Det ble fjernet en eksisterende kuldeport i Kågen og to kuldeporter i Maursundtunnelen. Tunnelvegene er blitt malt, vegbanen er justert og det er lagt ny asfalt gjennom hele tunnelene.

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. 

Les mer om selvbergingsprinsippet i tunneler her