Fv. 868 Pollfjelltunnelen

Pollfjelltunnelen er en veitunnel som ligger på fylkesvei 868 i Lyngen kommune.

Den 3306 meter lange tunnelen går under Pollfjellet mellom Furuflaten og Lyngspollen. Tunnelen ble åpnet i 1983, og erstattet en rasfarlig vegstrekning.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres, er ikke ennå bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Pollfjelltunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune
  • Lengden på tunnelen er 3306 meter
  • Årsdøgntrafikken er 650
  • Pollfjelltunnelen ble åpnet i 1983
  • Forventet anleggsperiode for oppgradering: 2028

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her