Fv. 868 Pollfjelltunnelen

Pollfjelltunnelen er en veitunnel som ligger på fylkesvei 868 i Lyngen kommune.

I forbindelse med anleggsarbeid ved rasoverbygget er Pollfjelltunnelen stengt i perioder fra mandag, 19. desember til torsdag, 22. desember. Det åpnes for gjennomslipp hver andre time. Se tabell for stengings- og åpningstider.

Stenging av Polfjelltunnelen
Stengt fra Stengt til Gjennomslipp Passering av busser
06:30
07:00 08:30 08:30 08:30
08:40 10:40 10:40
10:50 12:50 12:50
13:00 15:00 15:00 15:05
15:10 16:05 16:05 16:10
16:15 17:10 17:10 17:15
17:20 19:20 19:20
19:30 21:30 21:30
21:40 23:40

Den 3306 meter lange tunnelen går under Pollfjellet mellom Furuflaten og Lyngspollen. Tunnelen ble åpnet i 1983, og erstattet en rasfarlig vegstrekning.

Tunnelen skal rehabiliteres av Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at kravene i tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt. Hvilke tiltak som skal gjøres, er ikke ennå bestemt. Tunnelsikkerhetsforskriften kan du lese mer om her.

Fakta om Pollfjelltunnelen

  • Tunnelen ligger langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune
  • Lengden på tunnelen er 3306 meter
  • Årsdøgntrafikken er 650
  • Pollfjelltunnelen ble åpnet i 1983
  • Forventet anleggsperiode for oppgradering: 2028

Selvbergingsprinsippet i tunneler

Når det brenner i en tunell, må mennesker i utgangspunktet redde seg selv ut. Dette gjelder både i Norge og i utlandet. Les mer om dette her