Akutte skredhendelser

Troms fylkeskommune har egen regional skredberedskap.

Det sitter en mann i en helikopter med skredredskap i henden. - Klikk for stort bildeSkredberedskap i fylkeskommunen bidrar til en tryggere vei. TFFK

Skredberedskapslaget består av seks geologer og geotekniker. Beredskapen er døgnkontinuerlig og bistår driftskontraktene ute på veinettet med skredvurderinger og befaringer ved behov.