Derfor jobber vi med skredberedskap i fylket

Transportinfrastrukturen knytter samfunnet sammen og er kritisk for levedyktige lokalsamfunn og et konkurransekraftig næringsliv. Troms og Finnmark er et kystfylke som er utsatt for hardt vær og klima. Hvert år opplever vi hendelser som snøskred, utglidninger, jord- og steinras, samt flomperioder som rammer veinettet. Når slike hendelser inntreffer, er det viktig å være forberedt for å kunne handle på riktig måte og begrense skadene.

Til toppen