Holmbuktura

Skredvarslingsanlegget fungerer ved at en radar oppdager skred og stenger veien automatisk når et skred løsner.

Systemet fungerer ved at en radar oppdager skred og stenger veien automatisk når et skred løsner.

Skredområdet er delt inn i flere soner med to skredløp og en sikker sone mellom dem.

Stengt vei markeres med rødblink. De fleste skredene stopper før de når veien, og veien vil da raskt åpnes igjen. Lyser det rødt i mer enn tre minutter, har skredet sannsynligvis truffet veien, og det kan bli stengt i en lengre periode.

Vegtrafikksentralen (VTS) overvåker området og vil sørge for at ingen blir stående i sikker sone lenger enn nødvendig.

Infotavle informerer på stedet

Bildet viser en infotavle i vårgrønn natur. - Klikk for stort bildeVed Holmbuktura møter trafikantene en infotavle over funksjon og lokasjon av skredvarslingsanlegget. TFFK

Infotavlen viser en oversikt over stengpunkter og skredutsatte områder.

Holmbuktura er et svært skredutsatt område noe som fører til at fylkesveien stenges flere ganger gjennom vinteren på grunn av skred og fare for skred.