Trafikksikkerhet

Å ivareta trafikksikkerheten er en prioritert oppgave innen veiforvaltningen i Troms fylkeskommune. 

Økt trafikksikkerhet skal være et premiss i alle investeringsprosjekter, uansett størrelse.

Også innenfor drift og vedlikehold og kollektiv er målet å opprettholde og forbedre trafikksikkerheten på fylkesveiene.

Trafikksikkerhetsutvalget

Troms fylkeskommune har gjennom vegloven ansvar for å tilrå og samordne trafikksikkerhetsarbeid i fylket. Fylkeskommunen ivaretar dette gjennom Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

FTU består av tre faste medlemmer med vara og konsultative medlemmer fra etater og organisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet.

Les mer om FTU her

Trafikksikkerhetsmidler

Fylkets søkbare trafikksikkerhetsmidler forvaltes av FTU.

Les mer om trafikksikkerhetsmidler her

Lær deg mer om klipping av busker og hekker i henhold til trafikksikkerhet her