Dato, tid og sted for eksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året, i periodene april–juni og november–desember.

Dato for eksamen

Datoer for skriftlig eksamen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider og de er synlig i Privatistportalen ved oppmelding.

Datoer for muntlig eksamen publiseres i Privatistportalen etter hvert som datoene fastsattes (etter oppmeldingsfristen). Du må være innlogget for å se dine planlagte eksamener.

Høsteksamen gjennomføres normalt i perioden 1. november til 16. desember. Våreksamen gjennomføres normalt i perioden 15. april til 15. juni. Ved behov kan eksamen gjennomføres utenom disse periodene.

Muntlig eksamen i de fleste fremmedspråk, gjennomføres kun om høsten. Les mer om dette.

Endring av eksamensdato

Datoen på muntlige eksamener kan bli endret etter at de er publisert i Privatistportalen. Endringer skyldes oftest sykdom eller at vi ikke klarer å få tak i sensorer til det aktuelle eksamenspartiet. Slike endringer blir varslet via SMS til det mobilnummeret som du har registrert i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har korrekt registrering i profilen din.

Eksamenslokaler

Alle privatistskolene benytter egne eksamenslokaler. Se oversikt over privatistskoler under.

Alternative eksamenslokaler

Eksamensoppmeldinger på "Eksamenskontoret i Troms" fordeles mellom Tromsø-skolene etter at oppmeldingsfristen har løpt ut. Sporadisk kan også andre lokaler være aktuelle. Veibeskrivelse vil i så fall bli gitt til de aktuelle kandidatene.

Lokaler som ofte benyttes, er angitt i listen under:

Bruk offentlig transport da det er begrenset eller ingen parkering ved lokalene i Tromsø.