Smitteverntiltak på eksamen

Ved behov vil smittevern bli ivaretatt i henhold til Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern.

Smitteverntiltak

Skolene vil følge Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for privatisteksamen når dette er relevant. Dersom det blir utarbeidet lokale veiledere, vil disse bli publisert på denne nettsiden. Per dags dato er det ingen restriksjoner når det gjelder covid.

Kandidater som har smittsom sykdom eller som har symptomer på smittsom sykdom, skal ikke møte på eksamen. 

Dersom symptomene er milde, kan du vurdere om du likevel kan møte. Bruk i så fall munnbind dersom sykdommen smittes som dråpesmitte.

Varsling av endringer

Om smittesituasjonen endrer seg, vil hver enkelt kandidat bli varslet om dette på SMS eller e-post.

Kontaktinformasjon som blir benyttet til utsendelse av melding, er den til enhver tid registrerte i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har registrert korrekt mobilnummer og e-postadresse i profilen din.

Har du ikke fått varsling om endring skal du møte til eksamen som planlagt.

Fravær på eksamen på grunn av koronasymptomer

Dokumentert fravær

Etter gitte regler har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Alt fravær må dokumenteres.

OBS: Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 er ikke lenger gyldig.

Utsatt eksamen

Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen første etterfølgende eksamen uten å betale eksamensavgiften på nytt. Deretter bortfaller denne retten.

Les hvordan dette håndteres i praksis i Troms fylkeskommune.