Fag-, svenne- og kompetanseprøve

Med et fag- eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt.

For å få fag- eller svennebrev i et fag, må du bestå fag- eller svenneprøve. En kompetanseprøve er en avsluttende prøve for lærekandidater. 

Oppmelding 

For lærlinger og lærekandidater

Det er lærebedriften som er ansvarlig for å melde lærlingen, lærekandidaten eller kandidaten for fagbrev på jobb opp til fag-, svenne- eller kompetanseprøven.

Lærebedriften skal gjøre dette senest to måneder før læretiden løper ut.

  • Fylkeskommunen godkjenner og videresender oppmeldingen til prøvenemnda for faget.
  • Prøvenemnda vil ta kontakt med bedrift/kandidat for å avtale tidspunkt for prøven

Oppmelding sendes inn via Vigobedrift

For praksiskandidater

Praksiskandidater må selv melde seg opp til fag- eller svenneprøven.

Du finner oppmeldingsskjema og mer om praksiskandidatordningen her

Mer informasjon

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no