Fagbrev som praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling.

I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget.

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve må du ha: 

  • Fem års allsidig praksis i faget. Noen fag har krav om mer enn fem år. 
  • Bestått teorieksamen i faget på Vg3-nivå. I noen fag er det krav om flere eksamener. 

Har jeg nok praksis? 

Lurer du på om du har nok praksis? 

Bruk praksiskalkulatoren for å regne ut hvor mye du har igjen (PDF, 197 kB)

Mer informasjon om ordningen

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no