Videregående opplæring for voksne

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring i Norge tidligere, kan ha rett til opplæringstilbud organisert spesielt for voksne. 

Hvem kan søke? 

Alle som ønsker videregående opplæring kan søke, men noen voksne har lovfestet rett til opplæring. Kvalifiserte søkere som ikke har lovfestet rett til opplæring kan også få tilbud, dersom det er ledige plasser.  

Du kan ha rett til opplæring hvis du: 

 • er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring tidligere, eller 
 • har fullført videregående opplæring i utlandet som ikke er godkjent i Norge 
 • ha folkeregistrert bostedsadresse i Troms og Finnmark  
 • fullført norsk grunnskole eller kunne dokumentere minimum ni år grunnskoleopplæring fra utlandet med faget engelsk 

Søkere med utenlandsk bakgrunn  

Hvis du er en søker med utenlandsk bakgrunn, må du sørge for at du har:  

 • norsk statsborgerskap eller lovlig oppholdstillatelse før du søker 
 • oversatt eventuelle vitnemål og arbeidsattester fra utlandet til norsk eller engelsk før du sender disse 

Dersom du ikke har grunnskoleopplæring, ta kontakt med din bostedskommune for realkompetansevurdering eller skoletilbud på grunnskolenivå. 

Det anbefales at du har norskkunnskaper på nivå med norskprøve B1. 

Les mer om norskprøve B1 her på kompetansenorge.no

Har du videregående opplæring med studiekompetanse fra et annet land, ta kontakt med Samordna opptak for godkjenning av studiekompetanse i Norge. Har du yrkeskompetanse fra et annet land, ta kontakt med NOKUT for informasjon og godkjenningsordninger.  

Karriereveiledning

Er du usikker på hva du skal søke? Karriere Troms gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle voksne i fylket kan benytte tilbudene.

Les mer og bestill veiledningstime på karrieretroms.no

Hvilken skole kan du gå på?

Du vil normalt få tilbud om opplæring ved den skolen som ligger nærmest der du bor og som tilbyr opplæring for voksne innenfor ditt ønskede utdanningsprogram eller ved Nettskolen Troms.

De fleste av våre opplæringstilbud gir undervisning ved bruk av Teams. Hvis du har spesielle ønsker om lærested, kan du skrive dette i søknaden din.

Undervisningstid

De fleste av undervisningstilbudene har undervisning på dagtid, men noen av tilbudene tilbys også på kveldstid. Hvis du har spesielle ønsker om undervisningstid, kan du skrive dette i søknaden din.

Hva kan du søke?

Andre tilbud eller opplæringsmuligheter for voksne

Slik søker du 

Vi gjør oppmerksom på at voksne kan søke når som helst i året, men for at vi skal kunne garantere søknadsbehandling før oppstart til høsten, bør det søkes innen 1. mars. 

Du kan søke om:

 • Veiledning
 • Realkompetansevurdering
 • Opplæring, herunder også praksiskandidatkurs/eksamensforberedende kurs

Skriv gjerne i søknaden den ordningen du ønsker.

Når du skal søke om videregående opplæring for voksne og/eller realkompetansevurdering må du gjøre følgende:   

 • Send inn søknad på vigo.no (velg voksne som søker videregående opplæring eller realkompetansevurdering)
  • Logg inn med elektronisk ID for å søke
 • Last opp nødvendige vitnemål og arbeidsattester i søknaden

Veien videre 

Vi behandler din søknad etter at vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon. Vi tar kontakt med deg for videre veiledning og informasjon.   

Støtte fra Lånekassen

Du kan søke støtte fra Lånekassen hvis du går videregående opplæring for voksne. Du kan søke etter at skolen har registrert deg som deltaker. Støtte fra Lånekassen utbetales etter at skolen har rapportert at du har møtt opp til undervisningen.

Les mer om støtte til voksenopplæring på lanekassen.no

Ytelser fra NAV

Du kan ha rett til dagpenger eller andre ytelser når du deltar på opplæring eller kurs hos oss. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Lover og rettigheter

Opplæringsloven § 4A-3 bestemmer hvem som har lovfestet rett til videregående opplæring for voksne

Kontakt oss 

Har du spørsmål om videregående opplæring for voksne? 

Kontakt oss på e-post:  voksen@tromsfylke.no