Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en alternativ vei til fag- og svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. 

Dette er en mulighet for å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid.

Forutsetninger for å benytte ordningen

 • Du må dokumentere minimum 12 måneders praksis i faget, i 80% stilling eller mer. En lavere deltidsstilling regnes om til en heltidsstilling.
 • Du må være i et arbeidsforhold i minimum 80 prosent stilling i en godkjent lærebedrift. I særlige tilfeller kan lavere stillingsprosent vurderes.
 • Du er voksen og ufaglært i faget. Unntaksvis kan personer under 25 år, normalt uten ungdomsrett, inngå slike kontrakter.
 • Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende. I fagbrev på jobb ordningen er det ikke krav om fellesfagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving fra videregående opplæring.
 • Du må være folkeregistrert i Troms fylke. 
 • Før oppmelding til fagprøve må du ha bestått en skriftlig tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i lærefaget.
 • Har du mer enn 5 år praksis vil praksiskandidat ordningen være den raskeste veien til fagbrev for deg. Les mer om praksiskandidat ordningen her

Hvordan komme i gang

 • Du avtaler med arbeidsgiver at du ønsker å inngå en Fagbrev på jobb kontrakt.
 • Fyll ut Søknadsskjema for fagbrev på jobb (DOCX, 46 kB)
 • Opplæringskontor og faglig leder i bedrift, kartlegger din kompetanse og utarbeider et forslag til opplæringsplan.
 • Opplæringskontoret/lærebedriften sender søknad og all dokumentasjon inn i eDialog før den saksbehandles av fylkeskommunen som oppretter kontrakt i Vigo.

Følgende dokumentasjon må legges ved i søknaden: 

 1. Dokumentasjon på tidligere skolegang. Dersom du har utenlandsk bakgrunn, må dokumentasjon være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. 
 2. Dokumentert praksis i faget du skal ha fagbrev på jobbkontrakt i.
  Fyll ut dette skjemaet: Kartlegging av søkers opplæringsbehov (DOCX, 34 kB)
 3. Arbeidsavtale med bedriften du skal ha fagbrev på jobbkontrakt med.
 4. Intern opplæringsplan som viser at din opplæring i bedriften er sikret.

Kontraktstidens lengde

Samlet krav til praksis og opplæring tar utgangspunkt fagets opplæringstid. For de fleste fag vil det si fire år (48 måneder) i heltidsstilling.

Din tidligere praksis eller realkompetansevurdering vil være grunnlag for vurdering av kontrakttidens lengde. En kompetansekartlegging vil avklare hva du kan, og hvor mye opplæring du har behov for. 

Kontraktstiden vil variere fra minimum 1 til 3 år i full stilling. 

Godkjenning av kontraktstidens lengde gjøres av Troms fylkeskommune. Minste kontraktstid er likevel på 12 måneder.

Hvis arbeidsavtalen opphører, faller kontrakten om fagbrev på jobb også bort.

Teoretisk og praktisk opplæring i løpet av læretiden

Lærebedriften har ansvar for teoretisk og praktisk opplæring. Det skal oppnevnes en faglig leder for kandidaten som har ansvar for oppfølging av den individuelle opplæringsplanen.

Det skal gjennomføres halvårssamtaler på samme måte som for ordinære lærlinger. 

Skriftlig eksamen 

For å melde seg opp til fag- og svenneprøve må du bestå en skriftlig tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i løpet av læretiden.

I noen fag er det krav om flere eksamener. Oppmelding til vg3 eksamen skjer to ganger per år; fra 15. januar til 1. februar, og fra 1. til 15. september. 

Oppmelding til skriftlig eksamen gjør du her

Kandidaten er selv ansvarlig for å melde seg opp til Vg3-eksamen. Lærebedriften har ansvar for opplæringen til Vg3-eksamen.

For opplæringskontor/lærebedrift

Her kan du lese prosedyren for fagbrev på jobb (PDF, 144 kB)

Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no