Å være lærebedrift

Lærlingenes nærmeste støttespillere i lærebedriften er faglig leder og instruktør. Disse skal sammen sørge for at lærlingene får opplæringen de har krav på.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner dere informasjon om oppgavene som følger med faglig leders og instruktørs ansvar, og råd og tips om hvordan de kan planlegge og gjennomføre opplæringen for lærlingene.

Gå til Utdanningsdirektoratet sine nettsider

Gratis kompetansepakke

Utdanningsdirektoratet har utviklet en gratis kompetansepakke om det å være faglig leder eller instruktør i en lærebedrift og innføringen av nye læreplaner.

Gå til kompetansepakken

Kompetansepakken modul 3 gir veiledning om hvordan opplæringen kan planlegges og anbefales gjennomført før intern opplæringsplan etter nye læreplaner skrives.

Veiledningsmateriell

Vi har utviklet en veileder for hvordan man kan gi tilpasset opplæring i bedrift. Last den ned i lenken under. 

Veileder for tilpasset opplæring i bedrift (PDF, 2 MB) 

Intern plan for opplæring

Lærebedriftene skal ha en intern plan for opplæringen og skal gjennomføre vurderingssamtale med lærlingen hvert halvår.

Den interne planen skal knyttes opp mot læreplanen i faget lærlingen får opplæring etter.

Her finner du viktige skjema

Intern plan for opplæringen (DOCX, 49 kB)

Halvårsvurdering for lærlinger og lærekandidater (DOCX, 38 kB) 

Skjema for å melde avbrudd i læreforholdet (PDF, 71 kB)

Skjema for å melde inn ny faglig leder (PDF, 50 kB)

Skjema for å søke om utvidet læretid eller mer opplæring (PDF, 72 kB)

Skjema for å melde om heving av lærekontrakt/opplæringskontrakt (PDF, 111 kB)

Her finner du læretidsattester

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no