Lærekontrakt og digital signatur

Lærekontrakter, opplæringskontrakter og kontrakter for fagbrev på jobb skal signeres med elektronisk ID av lærebedriften, opplæringskontoret, kandidaten selv og fylkeskommunen.

Kandidaten får melding om signering per SMS, og lærebedriften per e-post.

Det er viktig at korrekt informasjon er registrert i Vigo bedrift og Vigo.

Hvordan signere kontrakten elektronisk 

  • Benytt lenke i SMS eller e-post eller logg inn på https://signering.posten.no
  • Elektronisk ID benyttes ved pålogging og signering
  • Hver kontrakt må signeres av alle fire personer

Når kontrakten er godkjent

Når lærekontrakten/opplæringskontrakten er godkjent, kan den lastes den ned i Vigo Bedrift og vil bli tilgjengelig for lærlingen/ lærekandidaten/ kandidaten for fagbrev på jobb i Vigo-appen.

Gå til Vigo Bedrift 

Les mer om Vigo-appen

Stipend

Lærlingen/ lærekandidaten kan søke om stipend i Lånekassen etter at kontrakten er godkjent.

Gå til Lånekassen

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no