Lærling

Som lærling får du opplæring i bedrift, og målet er å avlegge en fag- eller svenneprøve i faget.

For å bli lærling inngår du en lærekontrakt med en lærebedrift, som er ansvarlig for å gi deg opplæring etter læreplanen i faget.

Normalt er læretiden 2 år i bedrift. Læretidens lengde kan variere ut fra lærefag og din skolebakgrunn.

Det er mulig å inngå lærekontrakt uten å ha gjennomført Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet. Læretiden vil da være lengere enn ved ordinært løp.

Mer informasjon

Spørsmål? 

Ta kontakt på fagopplering@tromsfylke.no