Inntakskalender

Her finner du oversikt over viktige datoer i forbindelse med inntak til videregående opplæring i Troms. 

Inntakskalender 2024

5. januar

1. februar

1. mars

 • Søknadsfrist for ordinære søkere til skole- og læreplass, søkere med overgangsskjema om behov for tilrettelegging, søknad om utvidet ungdomsrett og gjesteelever. Gi beskjed om flytting via kontaktskjema på denne siden.
 • Frist for å legge inn tilleggsopplysninger
 • Frist for å hake av i vigo.no for ferdighetsvurdering (gjelder Idrettsfag, og Musikk, dans og drama). Gjelder kun for Tromsdalen og Kongsbakken.
 • Frist for å hake av i vigo.no for ønske om fremmedspråk, skolested og andre tilleggsopplysninger.
 • Hvis du skal flytte til Troms fylke må du hake av for dette under Tilleggsopplysninger i vigo.no.
 • Frist for å sende melding til fylkeskommunen hvis du skal flytte mellom inntaksregionene i Troms fylke. Gi beskjed om flytting via kontaktskjema på denne siden.

15. juni

 • Frist for innsending av dokumentasjon på planlagt flytting til og mellom regioner i Troms fylke. Dokumentasjon kan være flyttemelding, bekreftelse på nytt arbeidsforhold for foresatte, bekreftelse på kjøp av bolig eller liknende. Benytt gjerne eDialog (sikker og kryptert sending av dokument).

25. juni

 • Frist for ordinære søkere å legge inn forhåndssvar og eventuelt endre telefonnummer i vigo.no.

Uke 27/28 i juli

 • Søkere med ungdomsrett får svar på søknaden i vigo.no, senest 12. juli. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart. Dette gjelder også minoritetsspråklige søkere og de som får individuell behandling.

Uke 28/29 i juli

 • Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 5 dager etter at 1. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 29/30 i juli

 • Søkere på venteliste og øvrige søkere med voksenrett, fullføringsrett, ikke-rett og gjesteelever får svar på søknaden i vigo.no. De som har registrert mobilnummer i vigo.no vil få tilsendt tekstmelding når inntak er klart.

Uke 30/31 i juli

 • Siste frist for å svare på tilbud om skoleplass eller ventelisteplass er 5 dager etter at 2. inntak er klart. Husk å registrere mobilnummer i VIGO for å kunne motta SMS.

Uke 31/32 i august

 • Skolene overtar inntaket. Alle endringer av inntak og inntak fra venteliste administreres av skolene.

Uke 34 i august

 • Skolestart er 19. august
 • Søkere som ikke har fått læreplass møter opp ved sin avgiverskole

30. august

 • Inntaket til ordinær skoleplass for ungdom avsluttes

1. september

 • Frist for søknad om å bli inntatt som deltidselev. Søknad sendes direkte til aktuell skole

1. oktober

30. november

 • Formidling til læreplass avsluttes