Fraværsreglement Troms

Her finner du fraværsreglementet for de videregående skolene i Troms.