Reise- og fraktstøtte for profesjonelle aktører innen visuell kunst

Søk om økonomisk støtte til reise og frakt i forbindelse med utstillinger i Norge og utlandet.

Hele tilskuddspotten for 2024 ble fordelt i hovedutvalgsmøtet i mai.  Det blir ikke ny søknadsrunde før i 2025. 

Formålet med reise- og fraktstøtte er å støtte deltakelse av profesjonelle aktører innen visuell kunst i Troms på utstillinger og faglige programmer som man er invitert til å delta i, både i Norge og utlandet.  Reisen må sies å ha stor faglig betydning for søkeren.

Det gis ikke reise- og fraktstøtte til prosjekter som er igangsatt eller gjennomført før søknad om støtte er innsendt.

Hvem kan søke

Kunstnere, kunsthåndverkere, duodjiutøvere, kuratorer og kunstkritikere bosatt i Troms kan søke om mindre beløp i reise- og fraktstøtte.

Hvordan søke

I søknaden skal søkeren gi en kort beskrivelse av formål for reisen, søkerens motivasjon for deltakelse og gi informasjon om visningssted eller arrangør, samt legge ved kort CV og utstillings- eller intensjonsavtale med visningssted/arrangør eller invitasjonsbrev. Søknaden må inneholde søknadssum og enkelt reisebudsjett og finansieringsplan. 

Vi gjør oppmerksom på at fullstendig søknad med vedlegg offentliggjøres på vår postliste.

 

Kontakt

Jasmina Bosnjak

Rådgiver

Send e-post til jasmina.bosnjak@tromsfylke.no

Telefon: +47 77 78 82 99