Tilskudd til vilttiltak

Søknadsfristen for tilskudd til vilttiltak er 15. januar hvert år.

Mål

Tilskuddsordningen skal medvirke til et høstingsverdig overskudd av viltet. Viltformål som kvalifiserer for tilskudd er:

  • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt
  • Informasjon om jakt og jaktmuligheter
  • Kartlegging av viltressursene og viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner
  • Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven
  • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd
  • Deltagelse i rettighetshaverne sitt driftsplanarbeid

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, institusjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på Miljødirektoratet

Ved behov for hjelp til å opprette en søknad, ta kontakt med ESS-hjelpen på telefon: 951 23 500 eller e-post: esshjelp@miljodir.no.

Søknadsfrist

15. januar hvert år.

Rapportering

Tilskuddsmottakere må rapportere så snart tiltaket er ferdig, eller senest innen 1. november. 

Rapportering gjøres gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

 Gå til søknadssenteret her

Nærmere info om rapportering og utbetaling kommer i tilsagnsbrev.

Utbetalingsanmodning kan benyttes dersom e-faktura ikke er mulig (DOCX, 34 kB)

Kontaktperson

Eivind Høstmark Borge

E-post: eivind.borge@tromsfylke.no

Telefon: 77 78 81 79