Trafikksikkerhetsmidler

For å stimulere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket forvalter Fylkeskommunalt trafikksikkerhetsutvalg (FTU) midler til trafikksikkerhetstiltak. Midlene kan benyttes til både fysiske og holdningsskapende prosjekter.

Nb! Denne siden skal oppdateres i løpet av april 2024. 

Fylkeskommunen har i henhold til vegtrafikklovens § 40 a et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. 

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og privatpersoner kan søke på midler til trafikksikkerhetstiltak.

Støtte kan gis til følgende prosjekttyper:

  • Fysiske trafikksikkerhetstiltak på og langs fylkeskommunal og kommunal veg.
  • Opplæring, informasjonsarbeid og holdningsarbeid som kan forebygge trafikkulykker.
  • Pilotprosjekter som søker løsninger på trafikksikkerhetsutfordringer.

Her kan du lese mer om søknadskrav og tildeling: Retningslinjer for å søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler (PDF, 134 kB)

Slik søker du

Send søknad om trafikksikkerhetsmidler elektronisk her*

*Hver søker kan søke om flere tiltak, men for hvert av dem må det fylles ut ett skjema.

Søknadsfrist

Fristen for å søke trafikksikkerhetsmidler er 15. november.

Kontakt