Utsyn Troms på Riddu Riđđu.

Fylkeskommunen møtte festivaldeltakere over en kopp bålkaffe.

Fylkeskommunen hadde en lyttepost på Riddu Riddu i kjølvannet av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Vi inviterte besøkende til å komme med innspill til fylkesrådslederens prosjekt om tiltakssonen via en QR-kode. I lavvoen serverte vi kaffe, tørrfisk og tørrkjøtt - alt fra Troms.

Vi inviterte også samiske foreldre til et foreldremøte ved vår lavvo, der vi utvekslet erfaringer og diskuterte hvordan vi best kan tilrettelegge for at ungene våre får en samisk oppvekst. Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Og hva vil samiske foreldre at ungene skal lære og oppleve?

En lavvo med Troms- og FInnmark fylkeskommunes logo, og skilt med teksten "Vil du ha kaffe?" på norsk og nordsamisk. - Klikk for stort bildeFylkeskommunens lavvo på Riddu-festivalen sommeren 2023. Therese Henriksen To barn sitter på reinskinn i en lavvo og leser i bøker. - Klikk for stort bildeRiddu er en flott arena for å øve seg på samisk. Therese Henriksen

Det ble lansert en rekke ideer til løsninger på de utfordringene som ble diskutert, og fylkesrådsleder fikk med seg alle innspillene til sitt videre arbeid.

Dette var en god måte å møte Troms-innbyggere som vi vanligvis ikke når gjennom andre kanaler. Lavvoen ble en fin arena for samtale, og mange var innom for en kopp kaffe og en prat om ulike tema. 

Artikkelliste