Troms blir et eget fylke igjen 1. januar 2024, og det gir oss muligheten til å gjøre opp status.

Hva er Troms? Hvem er vi? Hvor skal vi?

Fylkeskommunen ønsker å utforske dette sammen med kommuner, organisasjoner og innbyggere. Utsyn Troms er vårt verktøy for å åpne opp om fylkeskommunens aktivitet, og vi ønsker å skape møteplasser for å diskutere utviklingen av Troms fylke.

Blir du med?

Utsyn Troms har som mål å:

- øke kjennskap til Troms fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler og fasilitere fylkets samfunnsdialog

Til toppen