Troms ble et eget fylke igjen 1. januar 2024, og det ga oss muligheten til å gjøre opp status.

Hva er Troms? Hvem er vi? Hvor skal vi?

Fylkeskommunen ønsker å utforske dette sammen med kommuner, organisasjoner og innbyggere. Utsyn Troms er vårt verktøy for å åpne opp om fylkeskommunens aktivitet, og vi ønsker å skape møteplasser for å diskutere utviklingen av Troms fylke.

Blir du med?

Utsyn Troms har som mål å:

- øke kjennskap til Troms fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler og fasilitere fylkets samfunnsdialog

Konferanse

Utsyn Troms-konferansen tar sikte på å bli en årlig møteplass der hele fylket samles for å utveksle kompetanse, erfaringer og idéer. Konferansen retter seg mot kommunale etater, relevante statsetater, næringsliv, kultursektoren og andre premissgivere for regional utvikling.  

Første konferanse blir 19.-20. september 2024 i Tromsø.

Mer informajon her

Til toppen