Utsyn Troms - et verktøy for samfunnsdialog

Utsyn Troms er Troms fylkeskommunes viktigste verktøy for samfunnsdialog. Prosjektet skal øke kjennskap til fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, og skape møteplasser for å diskutere utfordringer og muligheter i fylket vårt.

Forløperen Utsyn Nord ble etablert i koronaperioden og bestod av 12 webinarer som tok utgangspunkt i fylkesrådslederens portefølje. Erfaringene fra denne webinar-rekken var at vi gjennom denne kanalen nådde flere enn de som vanligvis deltar på lignende arrangementer i fylkeskommunal regi. Derfor er det nå besluttet å videreutvikle konseptet til flere flater, også fysiske møteplasser. 

Prosjektet Utsyn Troms henger nøye sammen med Tromsvekstavtalene, de fire interkommunale politiske rådene (IPR) og det strategiske samarbeidet mellom fylket og kommunene. Utsyn Troms skal romme alle fylkeskommunens fagetater, kompetanse, samferdsel, næring og plan og kultur.