Midt-Tromsutredninga er ferdig

Midt-Tromsutredninga er ferdig

Den strategiske utredningen for Midt-Troms er nå ferdig. Det var Midt-Troms regionråd som tok initiativet til utredningen.

Nordnorsk Råd etablert

Nordnorsk Råd etablert

Nytt politisk samarbeidsorgan er lansert i landsdelen


Bankavtale

Bankavtale

Ny hovedbankavtale er underskrevet og begivenheten ble markert med bløtkake

Trygghet for 1. klassinger

Trygghet for 1. klassinger

Fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo delte ut skolesekker til 1. klassinger ved skolestart på Fagereng skole 19.08.


Vannforvaltningsplan til høring

Vannforvaltningsplan til høring

Høringsutkast til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016 - 2021 er sendt ut til høring

Forskning for fremtiden

Forskning for fremtiden

Fylkesrådet ønsker et utviklingsorientert, nyskapende og konkurransedyktig næringsliv, sier fylkesråd Line Miriam Sandberg (FrP)


Utlysning Kompetanse- og forskningsprosjekter

Utlysning Kompetanse- og forskningsprosjekter

Vi lyser ut til sammen 20 mill kr på programområdene Kompetansesenter i og for nordområdene og FoU-basert næringsutvikling.

Utlånet av ebøker i Troms øker fortsatt.

Utlånet av ebøker i Troms øker fortsatt.

Troms fylke er et av ni konsortier i landet som mottar ebøker over kulturrådets innkjøpsordning for norsk skjønnlitteratur.Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset