Troms fylkeskommune

Aktuelt

 • 28.11.2023 Elever i møte med kunst
  Med støtte fra KORO – Kunst i offentlig rom, ble det nylig arrangert verksted i kunstkritikk og kunstinstallasjon ved Bardufoss videregående skole.
 • 21.11.2023 Troms har fått et nytt kulturminne
  Westamaranen Alba er nå inne på vernelisten for fartøy. Troms har dermed fått et nytt kulturminne med Harstad som hjemmehavn.
 • 20.11.2023 Fylkesutvalgets første møte
  Fylkesutvalget i Troms avholdt sitt første møte mandag 20. november. På sakslisten sto blant annet budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.
 • 17.11.2023 Første budsjett for Troms lagt fram
  Fylkesdirektøren foreslår å bruke 250 millioner kroner av fond i sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.
 • 15.11.2023 Høring: Godtgjørelsesreglement
  I henhold til forvaltningslovens §37 legger fylkeskommunedirektøren med dette forslaget til godtgjørelsesreglement for fylkestinget i Troms ut på offentlig høring.
 • 25.10.2023 Kristina Torbergsen (Ap) er ny fylkesordfører
  Det konstituerende fylkestinget i Troms valgte i dag Kristina Torbergsen (Ap) til ny fylkesordfører.

Hva skjer?

Til toppen