Troms fylkeskommune

Husk å søke skoleplass!

Fristen for å søke ordinær skoleplass er 1. mars. 

Her finner du mer informasjon

 

Aktuelt

 • 29.02.2024 Tilskudd til frivillighet i Troms
  Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om økonomisk støtte til å skape møteplasser, aktiviteter og opplevelser for barn, unge og unge voksne. Søknadsfristen er 1. april.
 • 27.02.2024 Nytt tilskudd for å fremme god psykisk helse
  For første gang kan kommuner og organisasjoner i Troms søke om økonomisk støtte til å utvikle lavterskeltilbud for å fremme god psykisk helse.
 • 26.02.2024 Styrker arbeidet med samisk språk og kultur
  Som en del av oppfølging av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen er det nå etablert en ny tilskuddsordning som skal styrke, utvikle og synliggjøre samisk språk og...
 • 23.02.2024 Millioner til friluftsaktivitet og tilrettelegging
  Mulighetene for gode naturopplevelser i Troms styrkes etter at hovedutvalget for kultur og helse har fordelt 2,4 millioner til friluftslivsaktivitet og tilrettelegging.
 • 23.02.2024 5 millioner til fylkets kulturarv
  Hovedutvalget for kultur og helse har fordelt over 5 millioner kroner i tilskudd til 19 kulturminner i Troms. Summen er fordelt på fredede hus i privat eie, teknisk-industrielle...
 • 22.02.2024 Disse 32 festivalene får tilskudd i 2024
  Hovedutvalget for kultur og helse har tildelt 3 080 000,- til 32 ulike festivaler i Troms. Ved årets tildelinger har festivaler for barn og unge blitt prioritert.

Hva skjer?

Til toppen