Tilskudd til frivillighet i Troms

Nå kan frivillige lag og organisasjoner søke om økonomisk støtte til å skape møteplasser, aktiviteter og opplevelser for barn, unge og unge voksne. Søknadsfristen er 1. april. 

Det maksimale søknadsbeløpet er på 50 000,- og man kan søke om støtte til både enkeltarrangementer og langsiktige aktiviteter og prosjekter. 

Alle frivillige lag og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke støtte over den nye tilskuddsordningen. 

Her finner du mer informasjon