Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av ni medlemmer. Utvalgets medlemmer er valgt av og blant fylkestingets representanter og sitter i fire år.

Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling overfor fylkestinget. 

Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget.

Møteplan og saker 

Her finner du fylkesutvalgets møteplan og saker 

Møter 2024

23. januar

23. februar 

5. mars

10. april 

15. mai 

20. juni

21. august 

25-27. september 

29. oktober 

Fylkesutvalgets medlemmer

Fylkesutvalget 2023-2027
Navn Parti Rolle E-post
Kristina Torbergsen Arbeiderpartiet Leder kristina.torbergsen@tromsfylke.no
Eirik Losnegaard Mevik Arbeiderpartiet Medlem eirik.mevik@tromsfylke.no
Benjamin Furuly Høyre Nestleder benjamin.furuly@tromsfylke.no
Vanja Terentieff Høyre Medlem vanja.terentieff@tromsfylke.no
Irene Vanja Dahl Venstre Medlem irene.vanja.dahl@tromsfylke.no
Kristian August Eilertsen Fremskrittspartiet Medlem kristian.eilertsen@tromsfylke.no
Ida Gårseth Hov Fremskrittspartiet Medlem ida.gaarseth.hov@tromsfylke.no
Bjarne Lauritz Løkse Rohde SV - Sosialistisk Venstreparti Medlem bjarne.rohde@tromsfylke.no
Marlene Berntsen Bråthen Senterpartiet Medlem marlene.braathen@tromsfylke.no

Invitasjoner 

Vi ber om at invitasjoner til våre politikere sendes til politisk@tromsfylke.no

Uttalelser

Her finner du en oversikt over fylkesutvalgets vedtatte uttalelser

Se også: