Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av ni medlemmer. Utvalgets medlemmer er valgt av og blant fylkestingets representanter og sitter i fire år.

Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling overfor fylkestinget. 

Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget.

Møteplan og saker 

Her finner du fylkesutvalgets møteplan og saker 

Fylkesutvalgets medlemmer

Fylkesutvalget 2023-2027
Navn Parti
Kristina Torbergsen Arbeiderpartiet
Eirik Losnegaard Mevik Arbeiderpartiet
Benjamin Furuly Høyre
Vanja Terentieff Høyre
Irene Vanja Dahl Venstre
Kristian August Eilertsen Fremskrittspartiet
Ida Gårseth Hov Fremskrittspartiet
Bjarne Lauritz Løkse Rohde SV - Sosialistisk Venstreparti
Marlene Berntsen Bråthen Senterpartiet

Se også: